Gamtinių dujų įrenginių įrengimas

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už dujų įrenginių statybos (įrengimo) organizavimą įmonėje iki 2019-01

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginių įrengimo organizavimą nuo 2019-01 iki 2021-05-01

Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginių įrengimo organizavimą nuo 2021-05-01

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys specialistai iki 2019-01

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys specialistai nuo 2019-01 iki 2021-05-01

Gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius įrengiantys specialistai nuo 2021-05-01

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys darbininkai iki 2019-01

Gamtinių dujų (perdavimo sistemos, skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) ir suskystintų naftos dujų įrenginius įrengiantys darbininkai nuo 2019-01 iki 2021-05-01

Gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius įrengiantys darbininkai nuo 2021-05-01