Atestavimo kainos

 

UAB „SDG“ INŽINERIJOS DEPARTAMENTO SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr. Energetikos sektoriaus pavadinimas Atestavimo rūšis Matavimo vienetas Kaina EUR

(be PVM)

* PVM taikoma

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUS

Apsaugos nuo elektros kategorijos AK, VK, PK

1. Energetikos įmonių vadovai, struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) specialistai, inžinieriai, darbininkai Pradinis 1 asmeniui 90,00
Periodinis 60,00
Papildomas 90,00
ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIUS
2. Energetikos įmonių vadovai, struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) specialistai, inžinieriai, darbininkai Pradinis 1 asmeniui 90,00
Periodinis 60,00
Papildomas 90,00
GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIUS
3. Energetikos įmonių vadovai, struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) specialistai, inžinieriai, darbininkai Pradinis 1 asmeniui 90,00
Periodinis 60,00
Papildomas 90,00
NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIUS
4. Energetikos įmonių vadovai, struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) specialistai, inžinieriai, darbininkai. Pradinis 1 asmeniui 90,00
Periodinis 60,00
Papildomas 90,00
KITOS PASLAUGOS
5. Pakartotinis atestavimas (neišlaikius pirmą ir sekančius kartus) 1 asmeniui 30,00
6. Sertifikato dublikato išdavimas (praradus pažymėjimą) 1 asmeniui 15,00
7. Vertėjo paslaugos 1 asmeniui 60,00