Energetikos darbuotojų atestavimo tvarka

FUNKCINĖS ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SCHEMA

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠYMAS

Energetikos darbuotojams taikomi bendrieji ir kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami atskirai kiekvienai energetikos darbuotojų kategorijai kartu su tai energetikos darbuotojo kategorijai skirtomis bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo temomis

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ ŽINIŲ VERTINIMO TEMOS