Dokumentų formos

Veiklos sritis Dokumento pavadinimas Atsiųsti
ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS Paraiškos forma 1-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 1-a PDF
 
pdf-logo

 

 

ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMAS Paraiškos forma 2-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 2-a PDF
 
pdf-logo

 

 

ELEKTROS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS Paraiškos forma 3-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 3-a PDF
 
pdf-logo

 

 

ŠILUMOS ĮRENGINIŲ EKSPLOTAVIMAS Paraiškos forma 4-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 4-a PDF
 
pdf-logo

 

 

ŠILUMOS VARTOJIMAS Paraiškos forma 5-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 5-a PDF
 
pdf-logo

 

 

BIODUJŲ GAMYBA Paraiškos forma 7-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 7-a PDF
 
pdf-logo

 

 

GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMAS Paraiškos forma 8-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 8-a PDF
 
pdf-logo

 

 

SUSKYSTINTŲ DUJŲ NAFTOS DUJŲ LAIKYMAS, PILSTYMAS IR TIEKIMAS Paraiškos forma 9-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 9-a PDF
 
pdf-logo

 

 

DEGIŲJŲ DUJŲ VARTOJIMAS Paraiškos forma 10-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 10-a PDF
 
pdf-logo

 

 

GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS Paraiškos forma 11-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 11-a PDF
 
pdf-logo

 

 

NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS Paraiškos forma 12-a Word
 
word

 

 

Paraiškos forma 12-a PDF
 
pdf-logo

 

 

word
Sutartis su pareiškėju

word
Sutartis su pareiškėju