DID nuo 2021-05-01

Veiklos sritis: Gamtinių dujų įrenginių įrengimas
Energetikos darbuotojų kategorija: Gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius įrengiantys darbininkai

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Įrengti gamtinių dujų (iki 5 bar darbinio slėgio skirstymo sistemos ir (ar) vartotojo sistemos) įrenginius