SNVO

Veiklos sritis: Suskystintų naftos dujų laikymas, pilstymas, skirstymas ir tiekimas (6)

Energetikos darbuotojų kategorija: Suskystintų naftos dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimo organizavimą (6.1)

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti suskystintų naftos dujų sistemų (SND rezervuarų, SND skirstomųjų sistemų, pilstymo stočių ir pilstymo postų) įrenginių eksploatavimą

 

Registras