SMV nuo 2019-01

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Šilumos objektų ir įrenginių įrengimas

Energetikos darbuotojų kategorija: Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių įrengimo organizavimą.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti šilumos įrenginių įrengimą.

Registras