NIV nuo 2019-01

Veiklos sritis: Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių įrengimas. (4)

Energetikos darbuotojų kategorija: Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo organizavimą. (4.1.)

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimą.

Registras