EMV nuo 2019-01 iki 2021.04.30

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Elektros objektų ir įrenginių įrengimas
Energetikos darbuotojų kategorija: Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių įrengimo organizavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių įrengimą

Registras