EMD nuo 2019-01 iki 2021.04.30

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Elektros objektų ir įrenginių įrengimas
Energetikos darbuotojų kategorija:
 Iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektus ir elektros įrenginius įrengiantys specialistai, darbininkai

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Įrengti iki 35 kV įtampos elektros energetikos objektus ir elektros įrenginius

Registras