4.1 NIV

Veiklos sritis: Naftos, naftos produktų objektų ir įrenginių įrengimas.

Energetikos darbuotojų kategorija: Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už naftos, naftos produktų įrenginių įrengimo organizavimą.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti naftos, naftos produktų įrenginių įrengimą.