NPSV

Veiklos sritis: Naftos produktų vartojimas

Energetikos darbuotojų kategorija:  Energetikos įmonės struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:  Vadovauti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Registras