SMV iki 2019-01

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Šilumos objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

Energetikos darbuotojų kategorija: Šilumos objektų ir įrenginių1 statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių statybos (montavimo) organizavimą įmonėje

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti šilumos įrenginių statybą (montavimą).

Registras