SEVO

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Šilumos įrenginių eksploatavimas.

Energetikos darbuotojų kategorija: Energetikos įmonių eksploatuojančių šilumos įrenginius, vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti šilumos įrenginių eksploatavimą.

Registras