SEPV

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Šilumos įrenginių eksploatavimas.

Energetikos darbuotojų kategorija: Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už šilumos įrenginių eksploatavimą.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Vadovauti energetikos įmonės padalinio šilumos įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

Registras