NPVO

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Naftos produktų vartojimas.

Energetikos darbuotojų kategorija:  Energetikos įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimo organizavimą.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti skystojo kuro degalinės įrenginių eksploatavimą.

Registras