GVO

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Gamtinių dujų skirstymas.

Energetikos darbuotojų kategorija: Gamtinių dujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys ir filialų vadovai, atsakingi už skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimą.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti gamtinių dujų skirstymo sistemos įrenginių eksploatavimą.

Registras