EEVO

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Elektros įrenginių eksploatavimas
Energetikos darbuotojų kategorija: Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje
Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti elektros įrenginių eksploatavimą

Registras