EEPV

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Elektros įrenginių eksploatavimas vartojimas
Energetikos darbuotojų kategorija: Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą
Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Vadovauti energetikos įmonės padalinio elektros įrenginių eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams

Registras