EMV iki 2019-01

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)
Energetikos darbuotojų kategorija: Elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą
Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti elektros įrenginių statybą (montavimą)

Registras