EAD 2017-11-01

    UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Elektros energijos vartojimas.

Energetikos darbuotojų kategorija: Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo elektros įrenginius.

Eil. Nr.Vardas, pavardėEnergetikos darbuotojų kategorijaPažymėjimo Nr.Pirmą kartą išduotasPažymėjimo išdavimo dataPažymėjimo galiojimo dataPažymėjimo galiojimo sustabdymo data ir terminasPažymėjimo galiojimo panaikinimo data