EVAA

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Elektros energijos vartojimas
Energetikos darbuotojų kategorija: Asmuo atsakingas už vartotojo elektros ūkį
Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Eksploatuoti (technologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojo (įmonės ar kito ūkio subjekto) elektros įrenginius ir(ar) organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių eksploatavimą

Registras