DVV

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas.

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojo degiųjų dujų sistemas eksploatuojančios įmonės vadovas ar jos įgaliotas asmuo, atsakingas už vartotojo degiųjų dujų sistemų eksploatavimą.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Vadovauti vartotojų degiųjų dujų sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

Registras