DVD

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Degiųjų dujų vartojimas.

Energetikos darbuotojų kategorija: Vartotojų degiųjų dujų sistemas (ne didesnio kaip 16 bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, apsaugos nuo korozijos įrenginius) eksploatuojantys darbininkai.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Eksploatuoti (techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) vartotojų degiųjų dujų sistemą (ne didesnio kaip 16bar darbinio slėgio dujotiekių vamzdynus ir jų įrenginius, dujinius prietaisus, dujinius technologinius įrenginius, degimo oro ir degimo produktų šalinimo sistemas).

Registras