BVO

UAB „SDG“ SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMŲ REGISTRAS

Veiklos sritis: Biodujų gamyba.

Energetikos darbuotojų kategorija: Biodujų įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už biodujų gamybos įrenginių eksploatavimo organizavimą.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės: Organizuoti biodujų gamybos įrenginių eksploatavimą.

Registras